Scroll to top

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych w EVER Nieruchomości traktowana jest bardzo poważnie. Jak w każdej dziedzinie naszej działalności, tak również przetwarzając dane osobowe, skrupulatnie przestrzegamy przepisów prawa oraz chronimy interesy obsługiwanych klientów.

Dokładamy wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, a Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

RODO – co oznacza ten skrót?

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest FHU EVER Grażyna Bednarek z siedzibą w Koszalinie ul. Zwycięstwa 104, 75-001 Koszalin
Z administratorem można się skontaktować poprzez email: biuro@evernieruchomosci.pl, telefonicznie pod nr 94-342-47-66 lub na adres siedziby biura.

Na jakiej podstawie i w jakim celu Nasze biuro EVER Nieruchomości przetwarza Państwa dane osobowe?

Nasze biuro przetwarza dane osobowe klientów niezbędne do realizacji zawartej umowy pośrednictwa. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta pomiędzy Państwem, a Naszym biurem EVER Nieruchomości.

Ponadto EVER Nieruchomości gromadzi dane osób, które kontaktują z Agencją w celu zawarcia umowy pośrednictwa. Nasze biuro zbiera jedynie te dane, które umożliwią kontakt z osobą w celu przedstawienia oferty nieruchomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy z klientem lub kontaktu w celu przedstawienia oferty.

Gdy skontaktujesz się z Naszym biurem po raz pierwszy poprosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i przechowywane będą maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane Nam przekazałeś.

EVER Nieruchomości przetwarza również dane osób, które wyraziły chęć udziału we wskazaniu nieruchomości. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes biura, jakim jest konieczność udokumentowania czynności podejmowanych w związku realizacją umowy z klientem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy, osoby te nie będą mogły wziąć udział we wskazaniu nieruchomości.

Wszystkie Państwa dane osobowe, które gromadzi EVER Nieruchomości, pochodzą od Państwa.

Jakie prawo ma Nasz klient wobec Naszego biura EVER Nieruchomości w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu Nasze biuro EVER Nieruchomości może udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pośrednikom współpracującym
 • potencjalnym kontrahentom zainteresowanym Twoją nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Ty jesteś zainteresowany
 • deweloperom
 • notariuszom
 • drugiej stronie planowanej transakcji
 • do biura rachunkowego prowadzącego księgowość

W razie potrzeby udostępniamy je również:

 • geodetom
 • zarządcy nieruchomości
 • pośrednikom kredytowym
 • rzeczoznawcom majątkowym
 • podmiotom dochodzącym należności, sądom, organom podatkowym czy policji

 

Jak długo Nasze biuro EVER Nieruchomości będzie przechowywał Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Naszych klientów będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa, a w celach dochodzenia roszczeń lub podatkowych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy Państwa dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe Naszych klientów nie będą profilowane ani nie będą automatycznie przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice Polski.

Czy mogą Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Nasze biuro EVER Nieruchomości dokłada wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne i przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak uznają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.